Online tv kijken en zappen tussen kanalen van uitzending gemist, zoals het nieuws, sport, documentaires, films, muziek, kinder programma’s op zappen.nl
08
Privacy

Inleiding

zappen.nl is een website van Superinfo Nederland. Het is mogelijk dat Superinfo Nederland bij het aanbieden van diensten, informatie van u als Superinfo Nederland-gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als 'persoonsgegevens'). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met uw informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Superinfo Nederland, Castellumstraat 9, 4007 MP Tiel. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op http://www.cbpweb.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Superinfo Nederland is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Superinfo Nederland of haar partners niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Superinfo Nederland-diensten is het wel noodzakelijk dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige diensten als u geen persoonsgegevens aan Superinfo Nederland verstrekt.

Omgaan met persoonsgegevens

Superinfo Nederland kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Superinfo Nederland bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren. Ook is het mogelijk dat Superinfo Nederland uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van Superinfo Nederland gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).

Het spreekt voor zich dat Superinfo Nederland zeer zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Superinfo Nederland verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om u diensten, producten en/of informatie aan te bieden en aan te passen aan uw behoeften en wensen. Als het gaat om een betaalde dienst, gebruikt Superinfo Nederland de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat Superinfo Nederland de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Superinfo Nederland vermoedt dat het uw interesse heeft of, als u daartoe toestemming hebt gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan Superinfo Nederland, alleen nadat u uw toestemming hebt gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen uw interesseprofiel valt.

Indien u gebruik maakt van diensten van partners van Superinfo Nederland , gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beheer

Superinfo Nederland is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt Superinfo Nederland back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruikt Superinfo Nederland uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. Superinfo Nederland analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. Superinfo Nederland wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden legt Superinfo Nederland vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Superinfo Nederland -diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Superinfo Nederland computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Uw rechten

Superinfo Nederland wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Superinfo Nederland met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: info@zappen.nl.

Cookies

Tot slot een korte toelichting over het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Aan de hand van cookies kunnen websites van Superinfo Nederland u herkennen als u de volgende keer langskomt op één van de sites van Superinfo Nederland. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Tot slot worden cookies gebruikt om de reviews, vragen en antwoorden op www.zappen.nl betrouwbaar te houden.

Daarnaast maakt Superinfo Nederland ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Superinfo Nederland dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Links

zappen.nl bevat links naar websites van anderen. Superinfo Nederland is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens door deze anderen. Als je de gelinkte websites bezoekt gelden dus andere privacyregels. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de gelinkte website.

Wijzigen van de privacyverklaring

Superinfo Nederland houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Superinfo Nederland adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Acceptatie

Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze sites. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer u van deze en andere Superinfo Nederland sites gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy statement te hebben geaccepteerd.